Spoločnosť RT Radiology Oncology Society odhalila bežné mylné predstavy o bunkových vežiach

Miestny radiačný úrad opätovne potvrdil, že blízkosť k bunkovým miestam nespôsobuje žiadne známe zdravotné riziká, na rozdiel od toho, čo sa domnievajú mnohé združenia majiteľov domov. Filipínska rádiologická onkológia